We're really sorry, but as part of a major expansion and restructure of our work across the UK, the Penarth Refurbishment Centre has unfortunately closed.   We hope a new independent workshop will open in summer 2021 and will update this page on their progress. 

 

If you would like to donate tools please find your local collector here.

Mae'n ddrwg iawn gennym, ond fel rhan o ehangu ac ailstrwythuro mawr ein gwaith ledled y DU, yn anffodus mae Canolfan Adnewyddu Penarth wedi cau. Gobeithiwn y bydd gweithdy annibynnol newydd yn agor yn haf 2021 ac yn diweddaru'r dudalen hon ar eu cynnydd.

Os hoffech roi offer, dewch o hyd i'ch casglwr lleol yma.