Penarth - Canolfan Adnewyddu Cymru

Bydd Canolfan Adnewyddu Penarth ar gau nes bydd rhybudd pellach ac ni all gasglu na derbyn offer. Os ydych chi'n dymuno rhoi offer, gwiriwch y gwiriwr cod post ar gyfer eich casglwr agosaf. Byddant yn cymryd eich manylion ac yn cysylltu eto pan godir cyfyngiadau Llywodraeth. Diolch.

Rheolwr Uned: Roger Flambert

Ebost: cymru@twam.uk

Cyfeiriad: Dingle Lane, Penarth, De Cymru. CF64 2ET (at ddibenion Sat Nav)

 

I anfon post post, defnyddiwch y cyfeiriad hwn: TWAM Wales, c / o Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl, Stryd Plassey, Penarth, CF64

 

1EN Amseroedd agor: 9.15 i 12.15 bob dydd Mawrth a dydd Iau

 

I ddod o hyd i'ch casglwr gwirfoddol agosaf, defnyddiwch y gwirydd cod post ar dudalen Offer y Donate. Deer

 

Yr hyn a wnawn

Yr uned ym Mhenarth yw'r pwynt casglu ar gyfer De a De Cymru gyfan, i'r de o linell sy'n rhedeg er Llanfair ym Muallt yng Nghanolbarth Cymru. Ar hyn o bryd mae hanner dwsin o gasglwyr yn yr ardal honno, yn bennaf i'r de o goridor yr M4. Mae gennym nifer o bobl sydd yn garedig yn gweithredu fel mannau gollwng lleol i'r casglwyr eu casglu, gan ddarparu sylw ychydig yn ehangach. Rydym yn canolbwyntio ar offer didoli, glanhau ac adnewyddu / atgyweirio, yn hytrach na chreu pecynnau. Cesglir yr offer sydd wedi'u hailwampio ar rota 6 wythnos o ganolfan adnewyddu Coventry a naill ai'n cael eu defnyddio yn eu pecynnau neu eu hanfon ymlaen at Ipswich. Ar gyfartaledd, rydym yn anfon 8 fan o lwyth y flwyddyn tua thunnell y tro.

Gwirfoddoli gyda ni Hoffem recriwtio mwy o gasglwyr ledled yr ardal, ond yn enwedig yn yr adran ogleddol, i'r gogledd o goridor yr M4. Os gallwn recriwtio mwy o gasglwyr, byddem yn rhagweld y bydd angen i ni agor yn amlach i ymdopi â'r mwy o drosglwyddiad. Ar hyn o bryd nid ydym yn brin iawn o bobl i helpu gydag elfen haws y gwaith ac mae angen cyffredinol i wirfoddolwyr helpu yn yr uned gydag adnewyddu offer. Deer Gallwch chi helpu? Ewch i'n gwefan wirfoddoli wirfoddol am fanylion:

timefortwam.uk

HEAR ABOUT OUR LATEST NEWS ACTIVITIES AND APPEALS BY EMAIL

 

 

 

 

Empowering people with the tools that create livelihoods and transform lives

Registered charity in England and Wales no: 1104903   

Company no: 5114575   VAT Registration Number 347292286

CONTACT US  |  T&Cs  |  PRIVACY  |  COOKIES | JOBS

Tools with a Mission

2 Bailey Close

Hadleigh Road Industrial Estate

Ipswich

IP2 0UD

post@twam.uk

01473 210220

©2020 Tools with a Mission